لطفا کمی صبر کنید...

مزور (استوانه مدرج) پایه پلاستیکی دربدار سر سمباده