لطفا کمی صبر کنید...

لام مدرج میکرومتری با دقت 0.01 میلی متر

قیمت: 4,905,000 ریال

جعبه جای لام 10 تایی

قیمت: 359,700 ریال

جعبه جای لام 100 تایی

قیمت: 806,600 ریال

جعبه جای لام 25 تایی

قیمت: 498,130 ریال

جعبه جای لام 50 تایی

قیمت: 670,350 ریال

ست فیلتر رنگی میکروسکوپ

قیمت: 654,000 ریال

فیلتر دارک فیلد و هلدر

قیمت: 9,265,000 ریال

کاور میکروسکوپ

قیمت: 196,200 ریال

لامپ جیوه ای 100 وات میکروسکوپ فلورسنت HBO100

قیمت: 23,435,000 ریال

لامپ جیوه ای 100 وات میکروسکوپ فلورسنت HBO103

قیمت: 24,525,000 ریال

لامپ میکروسکوپ فیلیپس 6 ولت 20 وات آلمان

قیمت: 981,000 ریال

لامپ میکروسکوپ فیلیپس 6 ولت 30 وات آلمان

قیمت: 1,199,000 ریال

لنز شی ای 100x Plan میکروسکوپ بیولوژی

قیمت: 13,080,000 ریال