لطفا کمی صبر کنید...

جعبه جای لام 10 تایی

قیمت: 359,700 ریال

جعبه جای لام 100 تایی

قیمت: 806,600 ریال

جعبه جای لام 25 تایی

قیمت: 498,130 ریال

جعبه جای لام 50 تایی

قیمت: 670,350 ریال

ست فیلتر رنگی میکروسکوپ

قیمت: 654,000 ریال

کاور میکروسکوپ

قیمت: 196,200 ریال

لنز شی ای 100x Plan میکروسکوپ بیولوژی

قیمت: 13,080,000 ریال