لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی مربوط به سیستم عصبی لیست لام های میکروسکوپی سیستم عصبی

لیست لام های میکروسکوپی سیستم عصبی


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-طناب عصبی سوسری Periplaneta americana
2-طناب عصبی زنجره (Cicadidae)
3-سیستم عصبی مرکزی (Periplaneta Americana – Calliptamus itallicus)
4-حلقه وایزمن و عقده مرکب سینه ای (Calliphoridae)