لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی مربوط به قطعات دهانی حشرات لیست لام های میکروسکوپی قطعات دهانی حشرات

لیست لام های میکروسکوپی قطعات دهانی حشرات


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.تيپ جونده (ساينده)
1-ملخ
2-موريانه
3-سوسری آمريكایی
4-کفشدوزک

تيپ زننده- مكنده
1-سن
2-پشه كولكس
3-پشه خاكی
4-کک

تيپ مکنده
1-پروانه
تيپ لیسنده
1-مگس خانگی

تيپ مختلط
1-زنبور
2-مورچه