لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی- جنین شناسی لیست لام های میکروسکوپی جنین شناسی

لیست لام های میکروسکوپی جنین شناسی


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.جنین:

1-جوجه غيرطبيعی (w.m)
2-موش (l.s),(t.s)
3-گربه (l.s)
4-انسان (l.s),(t.s)
5-رشد و نمو دندان در جنين انسان