لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت میکروسکوپی غضروف استخوان لیست لام های میکروسکوپی بافت غضروف استخوان بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت غضروف استخوان بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.بافت :

1-استخوان سازی
2-استخوان اسفنجی
3-استخوان متراکم
4-غضروف ارتجاعی
5-غضروف شفاف
6-غضروف فیبرو