لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت شناسی سیستم گوارشی لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم گوارشی بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم گوارشی بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-آپاندیس
2-ایلئوم
3-دئودنوم
4-رکتوم
5-ژژنوم
6-کبد
7-پانکراس
8-کولون
9-مری
10-معده
11-دندان
12-زبان
13-غده بزاقی
14-کام
15-کیسه صفرا
16-مخاط دهان
17-نای- مری