لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت شناسی سیستم گردش خون لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم گردش خون بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم گردش خون بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1- قلب
2- آئورت
3- دریچه قلب
4- سرخرگ
5- سیاهرگ
6- سرخرگ-سیاهرگ