لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت میکروسکوپی سیستم تولید مثلی نر لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم تولیدمثل نر بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت سیستم تولیدمثل نر بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-اپیدیدیم
2-اسپرم
3-اسکروتوم
4-بیضه
5-بیضه- اپیدیدیم- دفران
6-پروستات
7-پنیس
8-دفران
9-سمینال وزیکول