لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت میکروسکوپی پوست لیست لام های میکروسکوپی بافت پوست بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت پوست بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-پوست ضخیم                                     
2-پوست مودار
3-پوست با غدد چربی
4-پستان  
5-پوست جنین انسان     
6-کام