لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت میکروسکوپی پوششی لیست لام های میکروسکوپی بافت پوششی سنگفرشی بر اساس دستگاه های بدن

لیست لام های میکروسکوپی بافت پوششی سنگفرشی بر اساس دستگاه های بدن


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-ساده
2-مطبق
3-مکعبی
4-ادراری
5-غده ای
6-استوانه ای
7-مژکدار