لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام مدرج لام مدرج میکرومتری چندکاره با دقت های 0.1 و 0.01 و 0.15 و 0.07 میلی متر

لام مدرج میکرومتری چندکاره با دقت های 0.1 و 0.01 و 0.15 و 0.07 میلی متر


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


مشخصات:

دقت بر حسب
0.1 میلی متر
0.01 میلی متر
0.15 میلی متر
0.07 میلی متر