لطفا کمی صبر کنید...
محصولات پلیت 96 خانه پلیت 96 خانه استریل ته U شکل

پلیت 96 خانه استریل ته U شکل


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


مناسب جهت الایزا


پلیت میکروتیتر یا میکروپلیت

پلیت میکروتیتر(نام علمی Microtiter plate) یک پلیت مسطح با چندین خانه یا چاهک است که به آن میکروپلیت، پلیت میکروول(Microwell) یا پلیت چند خانه هم گفته می‌شود. استفاده از میکروپلیت امکان انجام تعداد زیادی آزمایش را در یک پلیت منفرد فراهم می‌کند. چرا که در واقع هر خانه، حکم یک لوله آزمایش کوچک را دارد. یکی از کاربردهای متداول پلیت میکروتیتر استفاده از آن در سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (enzyme-linked immunosorbent assay) یا به اختصار الایزا  (ELISA) است. امروزه این روش اساس بسیاری از آزمایش‌های تشخیص پزشکی در انسان و حیوانات می‌باشد.

میکروپلیت‌ها عمدتاً دارای ۶، ۲۴، ۹۶، ۳۸۴ یا ۱۵۳۶ خانه یا چاهک برای وارد کردن نمونه هستند. این خانه ها در یک قالب مستطیلی شکل قرار گرفته‌اند. حتی میکروپلیت‌هایی با ۳۴۵۶ و ۹۶۰۰ چاهکی نیز به منظور کاربردهای خاص ساخته شده‌اند.

 هر کدام از این خانه ها بر حسب نوع میکروپلیت، گنجایشی در حدود چند ده نانولیتر تا چندین میلی لیتر از مایع را دارند. میکروپلیت‌ها می‌توانند دماهای پایین یا بالا را برای مدت طولانی تحمل کنند. امروزه از این میکروپلیت‌ها جهت تحقیقات علوم زیستی مختلفی که مرتبط با فیلتراسیون، جداسازی، تشخیص نوری، ذخیره‌سازی، مخلوط سازی واکنش‌ها، کشت سلول و بررسی فعالیت‌های ضد میکروبی هستند، استفاده می‌شود.

رشد چشمگیر در مطالعات سلول‌های زنده منجر به تولید میکروپلیت های جدیدی در حوزه کشت بافت گردید. سطح این میکروپلیت‌ها به شدت آب دوست است و بنابراین سلول‌ها به راحتی می‌توانند به دیواره چاهک‌ها متصل شده و رشد کنند.

انواع میکروپلیت ها از نظر شکل چاهک:

میکروپلیت های ته صاف رایج ترین میکروپلیت در کشت سلولی هستند.

میکروپلیت های ته گرد هنگامی که واکنش های سلولی مورد نظر است، کاربرد دارند. زیرا اجازه می دهد تا یک گلوله سلولی ظریف در ته چاهک تشکیل شود.

 میکروپلیت های V شکل، در سانتریفیوژ اهمیت دارند و برای بدست آوردن گلوله های سلولی سخت مفید هستند. این شکل از میکروپلیت اجازه تعلیق و شستشوی سلولی را می دهد.