لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام مدرج لام مدرج میکرومتری با دقت 0.01 میلی متر

لام مدرج میکرومتری با دقت 0.01 میلی متر


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


مشخصات

  • خطی به طول 1 میلی متر بر روی این لام به 100 قسمت تقسیم بندی شده است.
  • از این لام جهت کالیبریشن نرم افزار اندازه گیری میکروسکوپ و یا صفحه مدرج لنز چشمی میکروسکوپ استفاده می شود.
  • دقت اندازه گیری: 10 میکرومتر