لطفا کمی صبر کنید...
محصولات ترماتودها (کرم های پهن) نمونه کبد - مهاجرت احشایی در الکل

نمونه کبد - مهاجرت احشایی در الکل


قیمت کالا: 1,200,000 ریال
مالیات و عوارض: 108,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
1,308,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.