لطفا کمی صبر کنید...
محصولات تک یاخته ها نمونه سکوم (حلقه) آلوده به هیستوموناس در الکل

نمونه سکوم (حلقه) آلوده به هیستوموناس در الکل


قیمت کالا: 1,800,000 ریال
مالیات و عوارض: 162,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
1,962,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.