لطفا کمی صبر کنید...
محصولات تک یاخته ها نمونه شیردان آلوده به تیلریوز در الکل (زخم آتش فشانی)

نمونه شیردان آلوده به تیلریوز در الکل (زخم آتش فشانی)


قیمت کالا: 2,000,000 ریال
مالیات و عوارض: 180,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
2,180,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.