لطفا کمی صبر کنید...
محصولات تک یاخته ها نمونه شیردان آلوده به تیلریوز در الکل (زخم آتش فشانی)

نمونه شیردان آلوده به تیلریوز در الکل (زخم آتش فشانی)


قیمت کالا: 1,050,000 ریال
مالیات و عوارض: 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
1,050,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.