لطفا کمی صبر کنید...
محصولات مگس ها برش بافتی پوست گزیده شده توسط بند پایان ( پدیده ائوزنوفیلی )

برش بافتی پوست گزیده شده توسط بند پایان ( پدیده ائوزنوفیلی )


قیمت کالا: 178,500 ریال
مالیات و عوارض: 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
178,500 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.