لطفا کمی صبر کنید...
محصولات مگس ها برش بافتی پوست گزیده شده توسط بند پایان ( پدیده ائوزنوفیلی )

برش بافتی پوست گزیده شده توسط بند پایان ( پدیده ائوزنوفیلی )


قیمت کالا: 500,000 ریال
مالیات و عوارض: 45,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
545,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.