لطفا کمی صبر کنید...
محصولات تخم و لارو کرم ها لام مونته ميكروفيلر ديروفيلاريا (نتيجه آزمايش نات)

لام مونته ميكروفيلر ديروفيلاريا (نتيجه آزمايش نات)


قیمت کالا: 500,000 ریال
مالیات و عوارض: 45,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
545,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.