لطفا کمی صبر کنید...
محصولات نماتودها (کرم های گرد) كرم مونته ستاريا گاوي ♀ (انتهای قدامی+انتهای خلفی)

كرم مونته ستاريا گاوي ♀ (انتهای قدامی+انتهای خلفی)


قیمت کالا: 900,000 ریال
مالیات و عوارض: 81,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
981,000 ریال