لطفا کمی صبر کنید...
محصولات نماتودها (کرم های گرد) كرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم ♂

كرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم ♂


قیمت کالا: 500,000 ریال
مالیات و عوارض: 45,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
545,000 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.