لطفا کمی صبر کنید...
محصولات نماتودها (کرم های گرد) كرم مونته اوزوفاگوستومم دنتاتوم ♀ یا ♂

كرم مونته اوزوفاگوستومم دنتاتوم ♀ یا ♂


قیمت کالا: 550,000 ریال
مالیات و عوارض: 49,500 ریال
مبلغ قابل پرداخت:
599,500 ریال
امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.