لطفا کمی صبر کنید...
محصولات نماتودها (کرم های گرد) نمونه مري آلوده به كرم گونژيلونما (ماكروسكپي زير سروز مري)

نمونه مري آلوده به كرم گونژيلونما (ماكروسكپي زير سروز مري)


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.