لطفا کمی صبر کنید...
محصولات محیط کشت تریپتون سوی آگار محصول lio ایتالیا

تریپتون سوی آگار محصول lio ایتالیا


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


مشخصات

وزن 500gr