لطفا کمی صبر کنید...
محصولات محیط کشت تریپتوز سوی آگار TSA (کازو آگار) محصول lio ایتالیا

تریپتوز سوی آگار TSA (کازو آگار) محصول lio ایتالیا


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


مشخصات

وزن 500gr