لطفا کمی صبر کنید...


Microscope Slide Scanner / Digital Pathology (Digital Histology)

اسکنر اسلاید میکروسکوپ / آسیب شناسی دیجیتال (بافت شناسی دیجیتال)


اسکنرهای اسلاید میکروسکوپی که به آن ها آسیب شناسی دیجیتال یا  بافت شناسی دیجیتال نیز گفته می شود، تصاویری سریع، قابل اعتماد و با وضوح بالا از سلول ها تولید می کنند.
آسیب شناسان، بافت شناسان و متخصصان پزشکی اکنون توانایی اسکن اسلایدها و آپلود این تصاویر را در شبکه برای دسترسی از راه دور و مشاوره بین همکاران دارند.
ویژگی‌های این سیستم ها شامل مشاهده بی‌درنگ از راه دور، هماهنگ با نرم‌افزار های پیشرفته و مطابق با  DICOM یا تصویربرداری دیجیتال و ارتباطات در پزشکی می باشد.
سیستم‌های پاتولوژی دیجیتال امکان تصویربرداری سلولی خودکار را برای بررسی و سنجش سلول های ثابت یا سلول های زنده فراهم می کنند. این سیستم‌ها امکاناتی برای مشاهده با میکروسکوپ های فلورسانس، فازکنتراست با استفاده از دوربین های تحقیقاتی دیجیتال فراهم می نمایند. این یک فناوری جدید است که برای کاربردهایی مانند تحقیقات سرطان طراحی شده است.

https://www.biocompare.com