لطفا کمی صبر کنید...

شرکت میکروطب میهن در سال 1384 تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از دانش روز و بکارگیری تیمی ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ مجرب و متخصص ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰشکی ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ سعی در بالابردن و بهبود روزافزون سطح کیفی محصولات و خدمات خود نموده است و ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﻭ ﺁﻣﻮﺯشی ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩید، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﻭ ﺁﻣﻮﺯشی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮفی ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپی می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺑﺨﺶ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ی ﺷﻨﺎﺳﺎیی، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می ﻛﻨﺪ.

محصولات این شرکت عبارتند از:


آزمایشگاهی:

•    سیستم های عکسبرداری میکروسکوپی و اسکنر لام
•    میکروسکوپ های بیولوژی
•    میکروسکوپ های بیولوژی اینورت و فلورسنت
•    میکروسکوپ های استریو (لوپ)
•    میکروسکوپ های پلاریزان، متالورژی و جواهر شناسی
•    انواع فتوتیوب های لنزدار مخصوص میکروسکوپ های دو چشم و سه چشم
•    لوازم جانبی میکروسکوپ
•    تعمیرات میکروسکوپ و سیستم های عکسبرداری میکروسکوپی
•    انواع دستگاه های آزمایشگاهی شامل ترازو، هود های میکروبی و شیمیایی، هیتر و...
•    کلیه ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی
•    مواد شیمیایی
•    محیط های کشت
•    مواد مصرفی آزمایشگاهی


آموزشی:

  • لام های آماده میکروسکوپی
  • مواد شیمیایی آموزشی